Generalforsamling 2023


Dansk Shogi Forbunds generalforsamling den 29. april 2023 fandt sted med Google Meet. Tilstede var: Dennis Hellegaard, Peter Heine Nielsen, Lars Erik Linderod, Torben Pedersen.

1. Valg af dirigent
Torben er valgt.

2. Valg af referent
Dennis blev valgt.

3. Formandens beretning
Der er afholdt DM hvert år. Der er et eller to landshold med i WSL hvert år. Vi har deltaget i forskellige tankesportsarrangementer. Primært ved Peter Michaelsen. Vi er fortsat medlem af FESA og DTF.

4. Regnskab for Dansk Shogi Forbund
Foreningen har en formue på ca. 10.000 kr.
De rundsendte regnskaber er godkendt.
Kontingentet er fortsat 50 kr. pr. år.

5. Valg af bestyrelse til Dansk Shogi Forbund
Formand genopstiller ikke.
Dennis er valgt til formand
Torben fortsætter som kasserer
Lars Erik Linderod vælges til bestyrelsen
Jakob Trier fortsætter i bestyrelsen

6. Indkomne forslag
- 1. Der igangsættes en indsats for at komme i kontakt med Shogi-spillende japanere i Danmark. Som led heri bør hjemmesiden foreligge i en udgave på engelsk og også gerne på japansk. Det engelske kan jeg godt klare - det kniber mere med det japanske.
Begrundelse: Vi vil vel gerne være flere – og der må være nogle herboende japanere, der spiller Shogi. Det vil give os kontakter/medlemmer og flere og måske stærkere modstandere og mulighed for at lære af dem.

- 2. Der fastlægges terminer for den/de årlige turneringer, fx. DM en weekend om efteråret og om foråret en 'Danish Open'. I forbindelse med denne sidste vil det være oplagt at søge sponsorstøtte blandt japanske virksomheder i Danmark. Sponsorstøtte kan også søges til indkøb af materiel.
Begrundelse: Faste terminer vil gøre det lettere for os (og udenlandske deltagere til et evt. Danish Open) at planlægge, så flest muligt kan deltage.

- 3. Det vil være oplagt at kontakte nogle skakklubber for at præsentere dem for shogi. I den forbindelse bør der udarbejdes et præsentations-program på powerpoint - eller hvad det hedder nu om dage.
Begrundelse: At blive mere ’synlige’. Vi kan jo ikke (jfr. formålsparagraffen) udbrede kendskabet til Shogi, hvis ingen ved, at spillet og DSF findes.

Bestyrelsen arbejder videre med de indkomne forslag.

Det er besluttet at forsøge med følgende tiltag:

Turnering i weekenden uge 40 hvert år.
Weekenden 7.-8. oktober 2023 på Ørestad Gymnasium.

Vi mødes den sidste normale mandag i måneden 19.30 i Absalon-kirken. Første gang 22. maj.

Dirigenten kunne afslutte mødet, med tak for god ro og orden.